0

Rzecznik Praw Dziecka telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2019-02-24 12:21:11
  • Data modyfikacji: 2022-07-19 13:06:00
Rzecznik Praw Dziecka telefon

Numer telefonu dostępny jest na stronie Rzecznika Praw Dziecka. Skontaktuj się z konsultantami w celu uzyskania pomocy oraz informacji na temat Rzecznika Praw Dziecka. Dane kontaktowe do Rzecznika Praw Dziecka podane na stronie infolinii.

Rzecznik Praw Dziecka kontakt

Mikołaj Paweł Pawlak – prawnik realizujący w praktyce troskę o dobro dzieci, inicjator i współautor licznych rozwiązań chroniących prawa najmłodszych, promotor działań edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym. Urodził się  23 czerwca 1980 r. w Łodzi. W tym mieście uczęszczał do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Po maturze podjął studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył je w 2005 r. uzyskaniem tytułów magistra prawa (w Katedrze Karnego Prawa Procesowego pod kierunkiem prof.  Małgorzaty Wąsek Wiaderek) oraz magistra prawa kanonicznego (w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego pod kierunkiem ks. abpa prof. Andrzeja Dzięgi) na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Po studiach przez ponad 10 lat pracował jako adwokat (od 2006 r. członek Izby Adwokackiej) – przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a także wykonując indywidualną praktykę adwokacką w Łodzi i Aleksandrowie Łódzkim. W praktyce adwokackiej zawsze kładł nacisk na sprawy dotyczące dobra dzieci, ochrony ich praw, ze szczególnym uwzględnieniem ratowania trudnych relacji pomiędzy rodzicami w sytuacji rozpadu małżeństwa lub konfliktu rodziców. Każdorazowo zabiegał o zapewnienie najlepiej pojętego dobra dzieci. Jako pełnomocnik występował w wielu procesach w interesie dzieci, począwszy od zapewnienia im realizacji prawa do kontaktów z obojgiem rodziców, aż po prawo do zapewnienia warunków bytowych poprzez alimenty.

Chcąc skontaktować się z Rzecznikiem Praw Dziecka, wystarczy wypełnić prosty w obsłudze oraz intuicyjny formularz kontaktowy. Wystarczy uzupełnić odpowiednie pola danych w arkuszu:

Imię
Nazwisko
Temat
Telefon
Ulica, nr domu/ mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Treść wiadomości

Po poprawnym wypełnieniu formularza wiadomość zostanie przesłana do biura. Konsultanci postarają się jak najszybciej odpowiedzieć na wysłane zapytanie.

Kontakt jest dostępny także przez telefon oraz fax. Pracownicy obsługują połączenia telefoniczne w godzinach pracy biura. Biuro Rzecznika Praw Dziecka zlokalizowane jest pod adresem ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa, do którego można podejść i zrealizowana zostanie osobista wizyta, należy wpierw się umówić telefonicznie na spotkanie od poniedziałku do piątku od 8:15 – 16:15. dostępny jest również numer Fax: (22) 583 66 96

Infolinia Rzecznika Praw Dziecka

Pomoc dla dzieci powinna być czynna również po godzinach pracy, dlatego uruchomiono specjalną linię telefoniczną zwaną również Dziecięcym Telefonem Zaufania. Telefon jest czynny całodobowo i bezpłatny. Wystarczy zadzwonić na podany numer telefonu 800 12 12 12

Telefon 800 12 12 12