0

CEEB telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2020-04-12 19:55:19
  • Data modyfikacji: 2022-07-05 10:50:17
CEEB telefon

CEEB telefon i termin rozliczenia deklaracji. CEEB kara za niezłożenie deklaracji. Deklaracja CEEB – Centralny Rejestr Emisji z Budynków lista dokumentów.

Deklaracja CEEB kara za brak deklaracji

Centralna Ewidencja Emisji z Budynków (CEEB) to nowy wymóg deklaracyjny dla mieszkańców. Proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła wykorzystywanych w budynkach rozpoczął się 1 lipca 2021 roku. Deklaracja CEEB jest formularzem, który muszą wypełnić właściciele domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych. Musi ona zostać złożona do 30 czerwca 2022 r. w Centralnej Ewidencji Emisji Budynków. Za niezłożenie CEEB w terminie grozi kara grzywny w wysokości od 500 zł do 5000 zł. Numer telefonu w sprawie pytań dotyczących rozliczenia deklaracji:

CEEB telefon: 222 955 128.

Dlaczego wprowadzono program CEEB?

Stosowanie złej jakości paliwa, używanie nieefektywnych i przestarzałych kotłów powoduje emisję do powietrza substancji szkodliwych dla zdrowia. Program jest wdrażany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a realizowany przez poszczególne gminy. Otrzymane dane będą przesyłane do Centralnego Rejestru Emisji z Budynków (CEEB). Nagromadzenie szkodliwych substancji w powietrzu powoduje nie tylko zanieczyszczenie środowiska, ale ma również negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Badania wykazują, że emisje z budynków wiążą się ze zwiększonym ryzykiem chorób serca i układu oddechowego. Wypełniając swoją deklarację, możesz przyczynić się do zmniejszenia tego ryzyka dla siebie i swoich bliskich!

Jakie informacje są zawarte w deklaracji CEEB? 

Urząd gromadzi informacje o źródłach ciepła i spalania paliw kopalnych w domach i budynkach niemieszkalnych. W deklaracji CEEB znajdują się informacje dotyczące spraw formalnych, np. dane budynku, ale także informacje bardziej szczegółowe, np. rodzaj źródła ciepła. Deklarację CEEB można złożyć osobiście, ale także przez Internet lub pocztą.

Informacje potrzebne do wypełnienia deklaracji CEEB

  • dane dotyczące charakteru zabudowy budynku i jego adres
  • informacja o źródłach ciepła, czyli: dane związane z kotłem i rodzaj używanego paliwa 
  • dane kontaktowe właściciela lub zarządcy budynku

CEEB kontakt telefoniczny

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące deklaracji CEEB,  skontaktuj się z CEEB telefon: 222 955 128. Wyszkoleni pracownicy chętnie przekażą Twoją rozmowę do odpowiedniego oddziału. Numer ten jest skierowany do GUNB w Warszawie i jest dostępny we wszystkie dni tygodnia. 

Jeśli chodzi o godziny obsługi, CEEB telefon działa w typowych godzinach pracy dostępnych dla wszystkich użytkowników. W przypadku pytań dotyczących  właściwego wypełnienia dokumentu, konsultanci telefoniczni obsługujący infolinię odpowiedzą na pytania dotyczące CEEB, więc nie musisz się martwić, że spóźnisz się na zajęcia lub spóźnisz się na samolot z powodu zamieszania związanego z formularzem zgłoszeniowym.