Straż miejska telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2018-07-03 08:13:44
  • Data modyfikacji: 2022-12-31 11:14:54
Straż miejska telefon

Możliwość telefonicznego połączenia z dyżurnym. Telefon do straży miejskiej dostępny jest na poniższej stronie. Skorzystaj z telefonu straży miejskiej w nagłych przypadkach.

Co to jest straż miejska?

Straż miejska jest to umundurowana formacja samorządowa, która została powołana przez radę gminy w celu ochrony porządku publicznego na terenie całej gminy. Sama straż spełnia swoją służebną rolę wobec całej społeczności lokalnej, wykonując przydzielone jej zadania z wszelkim poszanowaniem godności oraz praw obywateli. Samą strażą kieruje komendant, który jest powoływany i odwoływany przez zarząd gminy, zasięgając wcześniej opinii przypadającego na dane terytorium komendanta wojewódzkiego Policji, którego przełożonym z kolei jest wójt, burmistrz, czy też prezydent miasta. Nadzór nad działalnością straży sprawowany jest przez zarząd gminy. Same wymagania, by zostać strażakiem miejskim, są bardzo małe, więc praktycznie każdy chętny Polak mający minimum 21 lat może nim zostać.

Kontakt ze strażą miejską

Obywatele bardzo często zadają sobie pytanie, jaki jest numer telefonu do straży miejskiej. Skontaktować się ze strażą miejską można pod numerem telefonu 986. Jest to bezpośredni alarmowy numer telefonu do straży miejskiej. Każde miasto oczywiście ma swój własny oddział, a co za tym idzie i własny numer telefonu, pod który możliwe jest wysyłanie SMS-ów w przypadku potrzeby, aby straż miejska miałaby zainterweniować. Konsultanci odpowiedzialni za obsługę telefonu straży miejskiej z pewnością przyjmą każde zgłoszenie, a także pomogą rozwiązać problemy zgłaszających się osób.

Telefon do straży miejskiej

Telefon straż miejska: 986

W celu wyszukania interwencyjnego SMS-a w konkretnym mieście należy w wyszukiwarce wpisać frazę telefon straż miejska, dodając przy tym nazwę konkretnego miasta. Z pewnością pokazana zostanie konkretna strona internetowa, z której możliwe jest uzyskanie wszelkich potrzebnych danych do skontaktowania się ze strażą miejską w danym mieście. Wszelkie skargi, które dotyczą działania straży miejskiej, można wysyłać w formie pisemnej, przy pomocy faksu, z wykorzystaniem poczty elektronicznej czy też w sposób ustny do protokołu udając się do odpowiedniej placówki straży miejskiej. We wnoszonej przez obywatela skardze powinny znaleźć się dane takie jak imię, nazwisko, adres osoby, która zgłasza skargę, a także opis samego zdarzenia. Każde przyjęte zgłoszenie z pewnością zostanie wnikliwie rozpatrzone, a odpowiedź powinna dotrzeć do klienta w przeciągu kilku najbliższych dni.