0

Becikowe telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2018-11-02 13:39:01
  • Data modyfikacji: 2022-07-20 12:19:03
Becikowe telefon

Świadczenie dla rodziców po urodzeniu dziecka, dane kontaktowe do Becikowe. Becikowe telefon dostępny dla rodziców. Telefon Becikowe dostępne na stronie internetowej.

Becikowe jest to jednorazowa zapomoga pieniężna z tytułu urodzenia się dziecka. Zapomogę może otrzymać rodzic nowo narodzonego dziecka lub opiekun, który złożył wniosek o adopcję dziecka. Warunkiem uzyskania zapomogi jest na przykład miejsce zamieszkania w Polsce. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie, ale mieszka za granicą nie może się ubiegać o wniosek o becikowe. Matka od co najmniej 10 tygodnia ciąży musiała być pod medyczną opieką. Dochód w rodzinie na osobę nie może przekraczać 1922 zł netto miesięcznie. Aby uzyskać więcej informacji o warunkach przyznania becikowego, można skorzystać z telefonu podanego na stronie internetowej.

Telefon Becikowe

Dla rodziców rozpoczynających sprawowanie opieki nad dzieckiem przyznawana jest jednorazowa zapomoga pieniężna. W celu uzyskania takiego świadczenia konieczne jest spełnienie kilku warunków, na temat których można dowiedzieć się, dzwoniąc na telefon Becikowe. Oprócz warunków potrzebnych do spełnienia można zadawać również inne pytania. Becikowe telefon dla zainteresowanych: 222 500 108. Infolinia telefoniczna służy obywatelom w celach informacyjnych, a za obieranie telefonów odpowiedzialni są konsultanci gotowi do pomocy. Telefon nie jest przeznaczony wyłącznie do kontaktu w sprawie becikowego. Można pod tym numerem otrzymać informację na temat innych świadczeń dla rodzin. Należy pamiętać, że urząd pracuje w konkretnych godzinach. Informację na temat becikowego można uzyskać w dni robocze od godziny 8:15 do godziny 16:15.

Kontakt Becikowe

Oprócz kontaktu telefonicznego za pomocą telefon Becikowe, możliwy jest kontakt elektroniczny. W przypadku chęci wysłania wiadomości należy kierować je na adres: [email protected]. W przypadku Becikowe dokumenty, jakie potrzebne są do uzyskania świadczenia, znajdują się również na stronie internetowej. Na stronie możliwe jest również złożenie wniosku o becikowe online. Zatem w celu uzyskania informacji o becikowe 2022 można skorzystać z informacji na internecie lub skorzystać z podanych na stronie telefon numeru telefonu lub adresu poczty e-mail.