0

Dodatek osłonowy telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2018-12-25 22:21:09
  • Data modyfikacji: 2022-11-19 15:04:26
Dodatek osłonowy telefon

Sprawdź jak złożyć i kogo dotyczy dodatek osłonowy. Telefon dodatek osłonowy to przydatne źródło informacji. Warto skorzystać i dowiedzieć się więcej dzięki telefonowi dodatku osłonowego. Skorzystaj z telefonu dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy czym jest?

Jest to narzędzie, które pomoże w znaczącym stopniu spowolnić postępowanie inflacji. Jest to program wdrożony w ramach tarczy inflacyjnej. Jest to pomoc, która została skierowana głównie do gospodarstw domowych. Funkcjonuje on od 4 stycznia 2022 roku.

Telefon dodatek osłonowy

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z funkcjonowaniem i złożeniem wniosku powinny być kierowane przez klientów pod podany poniżej telefon dodatku osłonowego. Wykonanie połączenia możliwe jest przez klientów jedynie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Telefon dodatek osłonowy jest dedykowany dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Niestety, ale podany poniżej numer kontaktowy dodatku osłonowego nie jest obsługiwany dla obywateli. Chcąc złożyć wniosek o otrzymanie dodatku osłonowego, należy udać się do urzędu gminy w swoim miejscu zamieszkania. Możliwe jest tam otrzymanie wszelkich aktualnych informacji oraz złożenia wniosku o dodatek osłonowy.

Telefon dodatek osłonowy: (+48) 22 369 1444

Kto może złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wszelkie wnioski o wypłatę dodatku osłonowego mogą zostać złożone jedynie do 31 stycznia 2022 roku. Wypłata związana z dodatkiem osłonowym rozłożona zostanie w czasie na dwie raty. Pierwsza z nich wypłacona będzie do 31 marca 2022 roku, natomiast druga rata do 2 grudnia tego samego roku. Należy także wspomnieć, że wszystkie osoby, którym z jakichś przyczyn nie uda się złożyć wniosku o dodatek osłonowy w podanym powyżej terminie, mogą dostarczyć odpowiednie wnioski i dokumenty o dodatek osłonowy do 31 października 2022 roku. W przypadku takich osób wypłata świadczenia nastąpi do dnia 2 grudnia.

Dodatek osłonowy jest przyznawany wszelki gospodarstwom domowym jedno, jak i też wieloosobowym. Wypłata w ramach dodatku osłonowego w głównej mierze zależna jest od zarobków w przeliczeniu na jedną osobę. Jeśli chodzi o wymogi dotyczące dodatku osłonowego to w przypadku gospodarstw jednoosobowych, dochód nie może przekraczać 2100 złotych, natomiast w przypadku gospodarstw wieloosobowych kwota nie może przekroczyć 1500 złotych.