eWUŚ telefon

  • Kategoria: zdrowie i uroda

  • Data publikacji: 2018-08-21 21:29:48
  • Data modyfikacji: 2022-07-20 13:52:38
eWUŚ telefon

Telefon eWUŚ do konsultantów. Kontakt telefoniczny do centrali oddziałów w województwach. Infolinia telefoniczna dostępna dla klientów pod odpowiednim numerem telefonu.

Usługa eWUŚ

Rozwinięciem skrótu eWUŚ jest Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców. Jest to usługa, która zapewnia sprawdzenie i natychmiastowe potwierdzenie posiadania praw do darmowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Swoje informacje eWUŚ aktualizuje każdego dnia z wykorzystaniem danych otrzymanych od ZUS oraz KRUS. Dzięki systemowi możliwe jest sprawdzenie uprawnień po zalogowaniu na stronę. Po pierwszym zalogowaniu konieczne jest wypełnienie elektronicznego wniosku o korzystanie z usługi. Wniosek eWUŚ obejmuje przede wszystkim dane identyfikacyjne. Po pozytywnej weryfikacji korzystanie z portalu będzie możliwe.

Telefon eWUŚ

Wszelkie problemy i wątpliwości można wyjaśnić na prowadzonej infolinii telefonicznej eWUŚ. Prowadzona jest całodobowa infolinia eWUŚ, na której można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Telefon eWUŚ infolinia prowadzona 24 godziny na dobę: 22 831 45 51. Oprócz infolinii istnieją numery telefonów do placówek eWUŚ w każdym województwie. eWUŚ telefon do każdej ze swoich oddziałów udostępnia na stronie internetowej. Każde województwo posiada osobną placówkę, które udostępniają numery telefonów eWUŚ dla zainteresowanych. Lista telefonów:

eWUŚ Dolnośląskie: 71 79 79 199 
eWUŚ Kujawsko-Pomorskie: 52 32 52 700 
eWUŚ Lubelskie: 81 53 10 500 oraz 81 19 488 
eWUŚ Lubuskie: 68 328 77 77 
eWUŚ Łódzkie: 42 275 49 41 
eWUŚ Małopolskie: 12 29 88 386 
eWUŚ Mazowieckie: 22 456 74 01 
eWUŚ Opolskie: 77 40 20 176 oraz 77 40 20 169 
eWUŚ Podkarpackie: 17 86 04 003 
eWUŚ Podlaskie: 85 745 95 62 
eWUŚ Pomorskie: 58 32 18 635 oraz 58 32 18 626 
eWUŚ Śląskie: 32 735 19 00 
eWUŚ Świętokrzyskie: 41 36 46 288 
eWUŚ Warmińsko-Mazurskie: 94 340 67 12 oraz 800 133 773 
eWUŚ Wielkopolskie: 800 800 805 
eWUŚ Zachodniopomorskie: 801 00 22 72 oraz 91 881 99 72

eWUŚ na czerwono

System eWUŚ na czerwono oznacza, że nie jest się ubezpieczonym według informacji tego systemu. Oczywiście dane te nie muszą być poprawne. Jeśli wie się, że posiada się aktualne ubezpieczenie, istnieje możliwość pisemnego złożenia oświadczenia lub pokazania aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.