UOKiK telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2018-10-26 03:19:00
  • Data modyfikacji: 2022-07-21 11:13:18
UOKiK telefon

Numer telefonu dostępny jest na stronie UOKiK. Skontaktuj się z konsultantami w celu uzyskania pomocy oraz informacji na temat UOKiK. Dane kontaktowe do UOKiK podane na stronie infolinii.

UOKiK kontakt

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w skrócie UOKiK to polski urząd antymonopolowy obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji rządowej, działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Organizację Urzędu określa statut nadany w drodze zarządzenia przez Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. W celu zapewnienia rozwoju konkurencji, ochrony podmiotów gospodarczych narażonych na stosowanie praktyk monopolistycznych oraz ochrony interesów konsumentów, ustawą z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym powołano Urząd Antymonopolowy, jako centralny organ administracji państwowej w sprawach przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, podległy Radzie Ministrów. Uchylona została poprzednia ustawa, tym samym minister finansów utracił kompetencje organu antymonopolowego na rzecz Urzędu Antymonopolowego. W 1996 nastąpiła zmiana nazwy Urzędu na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie funkcję organu antymonopolowego pełni Prezes Urzędu.

Chcąc skontaktować się z UOKiK, można wybrać różne metody kontaktu telefonicznie lub online. Chcąc skontaktować się poprzez elektroniczną pocztę internetową należy wysłać zapytania na adres e-mail [email protected]

Siedziba UOKiK zlokalizowana jest pod adresem plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

UOKiK telefon +48 22 55 60 800

Chcąc skontaktować się za pomocą linii telefonicznej, wystarczy zadzwonić na podany numer telefonu +48 22 55 60 800. Konsultanci odbierają połączenia przychodzące tylko w wyznaczonych do tego celu godzinach od poniedziałku do piątku od 8:15 – 16:15, w weekendy oraz dni wolne od pracy Biuro Obsługi Klienta UOKiK nie odbiera telefonów.