0

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2019-01-21 01:08:57
  • Data modyfikacji: 2022-09-05 21:41:05
Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów telefon

Możliwość kontaktu z Centralną Komisją do spraw Stopni i Tytułów dzięki umieszczonemu na stronie telefonowi. Skontaktuj się już dziś z telefonem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów co to jest i kiedy powstała?

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów jest organem administracji publicznej, który powstał 14 marca 2003 roku. Dzięki uchwaleniu reformy o szkolnictwie wyższym w styczniu 2021 roku Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów została zastąpiona przez Radę Doskonałości Naukowej. Siedziba komisji znajdowała się w Pałacu Kultury i Nauko przy placu Defilad 1 w Warszawie.

Telefon Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów

Kontakt z Centralną Komisją do spraw Stopni i Tytułów umożliwiony jest dla wszystkich zainteresowanych osób poprzez dostępny adres poczty elektronicznej jak i również telefon Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. W przypadku opcji telefonicznej rozmowę należy kierować pod numerem (022) 656 60 98. Natomiast wszelkie wiadomości mailowe dotyczące funkcjonowania i spraw związanych z Centralną Komisją do spraw Stopni i Tytułów należy wysyłać na adres [email protected]. Wszystkie chętne osoby chcące dowiedzieć się więcej na temat nadawania stopni naukowych powinny wybrać dostępny na stronie telefon Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Kompetencje, jakie posiada Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów posiadała takie zadania jak:
- zapewnianie stałego rozwoju kadry naukowej według najwyższych standardów jakości badań, które były wymagane, aby uzyskać stopień w zakresie sztuki i tytuł naukowy, a także tytułu w zakresie sztuki
- wystawianie opinii kandydatom na stanowisko profesora nadzwyczajnego zwanego także profesorem uczelnianym, którzy nie posiadają już wcześniej stopnia doktora habilitowanego
 - wystawianie opinii projektom aktów normatywnych, które związane były z nadawaniem stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego, a także tytułu naukowego profesora i tytułu profesora w zakresie sztuki między innymi muzyce, czy innych stukach plastycznych
- mieli oni także za zadanie powołać komisję habilitacyjną oraz recenzentów w przypadkach. które dotyczyły nadania tytułu naukowego lub tytułu w zakresie sztuki