0

Dodatek solidarnościowy telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2018-11-11 09:02:45
  • Data modyfikacji: 2022-07-18 10:50:29
Dodatek solidarnościowy telefon

Uzyskaj wszystkie informacje dotyczące Dodatku Solidarnościowego. Skontaktuj się telefonicznie z konsultantami Dodatku Solidarnościowego dzięki numerowi na stronie.

Dodatek Solidarnościowy kontakt

Dodatek Solidarnościowy jest to świadczenie pieniężne w wysokości 1400 zł, które jest przyznawane przez rząd. Dodatek Solidarnościowy powstał po to, aby zrekompensować obywatelom utratę pracy w okresie kwarantanny narodowej.  O Dodatek Solidarnościowy mogą ubiegać się wszystkie osoby, które utraciły zatrudnienie po 15 marca 2020 roku i ich umowa o pracę wygasła lub została rozwiązana. Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek do EDS do ZUS-u. Jednak należy też wiedzieć, że Dodatek Solidarnościowy mogą uzyskać tylko te osoby, które były objęte ubezpieczeniem.

Telefon Dodatku Solidarnościowego

Dodatek Solidarnościowy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego też w wypadku wystąpienie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości należy kontaktować się właśnie z ZUS-em. Telefon Dodatku Solidarnościowego, jest realizowany poprzez numer kontaktowy prowadzący na telefon ZUS. Aby skontaktować się z konsultantami w sprawie Dodatku Solidarnościowego, należy dzwonić na telefon ZUS, który działa pod numerem 22 560 16 00.

Telefon: 22 560 16 00