0

KRS telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2019-12-06 01:20:44
  • Data modyfikacji: 2022-07-27 16:00:11
KRS telefon

Numer telefonu dostępny jest na stronie KRS. Skontaktuj się z konsultantami w celu uzyskania pomocy oraz informacji na temat KRS. Dane kontaktowe do KRS są podane na stronie infolinii.

KRS kontakt

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rodzaj rejestru publicznego, prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. KRS działa od 1 stycznia 2001 na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zastąpił istniejące poprzednio: rejestr handlowy, rejestr fundacji, rejestr stowarzyszeń i rejestr przedsiębiorstw państwowych. W odróżnieniu od poprzedniego rejestru handlowego, którego poziom dostępności był ograniczony ze względów technicznych, Krajowy Rejestr Sądowy daje możliwość uzyskania informacji o każdym podmiocie podlegającemu obowiązkowi wpisu do tego rejestru w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju. Od czerwca 2012 elektroniczne odpisy aktualne z KRS można pobrać bezpłatnie w Internecie. Siedziba Biura Centralnej Informacji KRS zlokalizowana jest pod adresem ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:

  1. rejestru przedsiębiorców,
  2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  3. rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzony do dnia 1 grudnia 2020)

Chcąc założyć spółkę, zmienić PDI, ogólnie załatwić sprawę ze sprawozdaniami finansowymi dostępny jest adres elektronicznej poczty internetowej [email protected]. Zapytanie zostanie przesłane do Centrum Wsparcia. Dla zainteresowanych kontaktem telefonicznym ze wsparciem wystarczy zadzwonić na podany numer telefonu 71 748 96 00. Konsultanci odbierają połączenia przychodzące tylko w wyznaczonych do tego celu godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:30, w weekendy oraz dni wolne od pracy konsultanci nie odbierają połączeń.

KRS telefon 22 39 76 515

Dostępna jest również linia telefoniczna KRS. Wystarczy wykonać połączenie telefoniczne na podany numer telefonu 22 39 76 515. Konsultanci odbierają telefony od poniedziałku do piątku od 8:15 – 16:15, w pozostałe dni linia telefoniczna jest nieczynna. Dodatkowo można podejść do placówki stacjonarnej czynnej w wybranych godzinach. W poniedziałki od 8:00 – 18:00 a przez resztę dni roboczych od 8:15 – 16:00.