0

ARiMR telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2018-11-10 17:04:18
  • Data modyfikacji: 2022-07-26 11:56:57
ARiMR telefon

Numer telefonu dostępny jest na stronie ARiMR. Skontaktuj się z konsultantami w celu uzyskania pomocy oraz informacji na temat ARiMR. Dane kontaktowe do ARiMR podane na stronie infolinii.

ARiMR kontakt

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – państwowa osoba prawna (agencja wykonawcza) powołana ustawą z dnia 29 grudnia 1993 roku o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR została wyznaczona przez rząd do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa agencja od 1 września 2017 roku jest jedyną agencją płatniczą UE na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba ARiMR zlokalizowana jest pod adresem ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

Chcąc skontaktować się z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępna jest metoda online. Wystarczy przesłać zapytanie na adres elektronicznej poczty internetowej [email protected]

ARiMR telefon 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Dostępna jest również linia telefoniczna ARiMR. Wystarczy wykonać połączenie telefoniczne na podany numer telefonu 800 38 00 84 lub na numer telefonu 22 595 06 11. Konsultanci odbierają połączenia telefoniczne tylko w wyznaczonych do tego celu godzinach od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 – 19:00. W soboty i niedziele konsultanci odbierają telefony od godziny 10:00 – 16:00. Kontakt telefoniczny jest najszybszą formą kontaktu z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa