0

EkoDotacje telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2018-09-16 15:50:24
  • Data modyfikacji: 2022-07-14 15:12:43
EkoDotacje telefon

Numer telefonu do Ekodotacje dostępny na stronie infolinii. Skontaktuj się z konsultantami w celu otrzymania pomocy. Dane kontaktowe dostępne na stronie EkoDotacje.

EkoDotacje kontakt

EkoDotacje zbiera informacje o wszelkich dostępnych ogólnokrajowych i lokalnych programach oferujących dotacje, preferencyjne pożyczki i wsparcie techniczne na działania ekologiczne, które ograniczają negatywny wpływ człowieka na klimat i środowisko oraz pomagają w adaptacji do zmiany klimatu. Są to programy oferowane zarówno przez instytucje publiczne (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Gospodarstwa Krajowego, ministerstwa) i jednostki samorządu terytorialnego, jak i przez firmy.

Jedną z możliwości skontaktowania się z EkoDotacje oprócz numeru telefonu jest wypełnienie specjalnie przygotowanego przez zaawansowanych konsultantów formularza kontaktowego. Wystarczy uzupełnić odpowiednie pola danych w arkuszu:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres elektronicznej poczty internetowej
  • Temat
  • Wiadomość

Po prawidłowym wypełnieniu arkusza zostanie on przekazany do Biura Obsługi Klienta, z którym można się skontaktować również za pomocą elektronicznej poczty internetowej pod adresem [email protected]

Adres KOZK – Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa

Infolinia EkoDotacje

Linia telefoniczna jest dostępna dla klientów. Konsultanci są w gotowości, oczekując na zapytania od klientów pod numerem telefonu 22 340 40 65. Na podany numer telefonu mogą dzwonić również oferto dawcy wsparcia finansowego. Linia telefoniczna jest czynna w wybranych godzinach od poniedziałku do piątku od 9:00 – 17:00, w weekendy oraz dni wolne od pracy, konsultanci nie odbierają przychodzących połączeń telefonicznych. W przypadku nie dostępności linii zaleca się użycie innej metody kontaktu.

EkoDotacje telefon 22 340 40 65