0

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2019-09-14 01:23:47
  • Data modyfikacji: 2022-07-14 16:32:45
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy telefon

Skorzystaj z telefonu do IOŚ-PIB dostępnego na stronie. Numer telefonu do Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Infolinia telefoniczna IOŚ-PIB.

Instytut Ochrony Środowiska — Państwowy Instytut Badawczy kontakt

Instytut Ochrony Środowiska — Państwowy Instytut Badawczy podlega pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Badania przeprowadzane przez IOŚ-PIB dotyczą między innymi jakości powietrza, zmian w klimacie, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kontakt z Instytutem Ochrony środowiska jest możliwy poprzez telefon IOŚ-PIB, pocztę elektroniczną lub stacjonarnie.

Kontakt IOŚ-PIB online możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości z zapytaniem na adres poczty elektronicznej [email protected]. Jeśli chodzi o wizyty stacjonarne, to są one możliwe w Warszawie przy Ulicy Krucza 5/11D. Jednak wcześniej warto skontaktować się z IOŚ-PIB telefonicznie, aby wcześniej ustalić z konsultantami odpowiedni termin wizyty.

Adres: ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
E-mail: [email protected]

Telefon Instytut Ochrony Środowiska — Państwowy Instytut Badawczy 

Kontakt poprzez telefon IOŚ-PIB możliwy jest poprzez zadzwonienie na jeden z numerów. Sekretariat IOŚ-PIB odbiera połączenia kierowane na telefon IOŚ-PIB pod numerem kontaktowym 22 37 50 52. Dostępny jest także numer na telefon Instytutu Ochrony Środowiska do centrali telefonicznej instytutu. Telefon IOŚ-PIB działa pod jednym z dwóch numerów 22 37 50 511 lub 37 50 556. Telefon IOŚ-PIB jest odbierany przez konsultantów w godzinach pracy urzędu.

Telefon (sekretariat): 22 37 50 52
Telefon (centrala telefoniczna): 22 37 50 511 lub 37 50 556