Karta Dużej Rodziny telefon

  • Kategoria: usługi

  • Data publikacji: 2019-03-08 12:41:48
  • Data modyfikacji: 2022-10-11 22:17:21
Karta Dużej Rodziny telefon

Na poniższej stronie internetowej udostępnione zostały klientom wszelkie aktualne sposoby na skontaktowanie się w sprawie programu Karty Dużej Rodziny. Poprzez telefon Karty Dużej Rodziny możliwe jest uzyskanie informacji bezpośrednio od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Możliwość otrzymania odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dzięki telefonowi Karty Dużej Rodziny. Wypróbuj już dziś dostępne sposoby na kontakt z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest to taki program, który promuje politykę prorodzinną, a zarazem nazwa dokumentu identyfikującego członka rodziny wielodzietnej i poświadczająca jego prawo do uprawnień ustalonych w odpowiedniej ustawie. Karta Dużej Rodziny przyznana jest także na podstawie odrębnych przepisów.

Telefon Karta Dużej Rodziny

Jedyną opcją na kontakt w sprawach związanych z Kartą Dużej Rodziny jest skorzystanie z udostępnionego poniżej numeru kontaktowego do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Udostępniony telefon Karty Dużej Rodziny pozwala zainteresowanym osobom na bezpośredni kontakt z konsultantami Centrum Obsługi Klienta Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki którym obywatele mają możliwość otrzymania informacji dotyczących aktualnych wymogów na przyznanie Karty Dużej Rodziny. Dodatkowo konsultanci odpowiedzialni za telefon Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej udzielą także odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości osób dzwoniących.

Telefon Karty Dużej Rodziny: +48 222 500 108

Dla jakich rodzin przeznaczona jest Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla wszystkich rodzin, które posiadają co najmniej 3 dzieci. Kartę taką mogą uzyskać wszystkie osoby kwalifikujące się pod pierwsze kryterium niezależnie od ilości zarobków. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana wszystkim dzieciom z przedziału wiekowego od 18 do 25 lat, które uczą się bądź studiują. Jeśli uzna się, że dziecko jest niepełnosprawne, Kartę Dużej Rodziny przyznaje się wtedy bez ram wiekowych.