Państwowa Inspekcja Pracy Telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2018-09-05 20:30:59
  • Data modyfikacji: 2022-08-22 16:18:10
Państwowa Inspekcja Pracy Telefon

Sprawdź aktualne dane kontaktowe do Państwowej Inspekcji Pracy PIP. Telefon PIP udostępniony na stronie internetowej dla klientów do każdej możliwej placówki. Uzyskaj pomoc, dzwoniąc na telefon Państwowej Inspekcji Pracy.

Co to jest Państwowa Inspekcja Pracy PIP?

Państwowa Inspekcja Pracy jest to organ polski, którego zadaniem jest nadzorowanie oraz kontrolowanie zakładów pracy. Głównym celem jest sprawdzanie, czy pracodawca przestrzega wszelkich przepisów związanych z prawem pracy wobec jego pracowników. Ważnym elementem są bezpieczeństwo, przestrzeganie godzin pracy oraz higiena pracy. Państwowa Inspekcja Pracy może również przeprowadzać kontrole legalności zatrudnienia pracowników. W przypadku wypadków w pracy organ ten zajmuje się badaniem przyczyn wypadków.

PIP Kontakt Państwowa Inspekcja Pracy

Podstawową formą kontaktu z organem jest wysłanie wypełnionego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej. Dostęp do niego może mieć każdy zainteresowany. W formularzu należy podać takie informacje jak:

  • imię i nazwisko
  • dokładny adres
  • adres e-mail
  • telefon (opcjonalnie)
  • placówka, do której kierowane jest pytanie
  • tytuł oraz treść wiadomości

Wiadomości trafiają do odpowiednich osób, które są w stanie odpowiedzieć na pytanie tak szybko jak to możliwe. Wiadomości wysyłane są za pomocą poczty elektronicznej na podany w formularzu adres e-mail.

Telefon Państwowa Inspekcja Pracy

Istnieje możliwość kontaktu z poszczególnymi oddziałami PIP, jednak jeśli zainteresowany posiada ogólne pytanie, wtedy warto skorzystać z danych kontaktowych Głównego Inspektoratu Pracy znajdującego się w Warszawie. Działa on w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Główny Inspektorat Pracy Warszawa 
Adres: ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa 
Telefon: 22 391 82 15 
E-mail: [email protected]

Odziały PIP Państwowej Inspekcji Pracy

Istnieją placówki Państwowej Inspekcji Pracy w każdym mieście wojewódzkim. Wszystkie dane kontaktowe oraz adresowe znajdują się na stronie internetowej, w tym telefon PIP oraz godziny otwarcia. Przed skontaktowaniem się warto dowiedzieć się, w jakich godzinach w danej placówce odbierane są połączenia na telefon PIP od interesantów. Poniżej znajduje się lista głównych placówek PIP wraz z ich danymi teleadresowymi. Oprócz Okręgowych Inspektoratów Pracy istnieją również jednostki organizacyjne w innych miastach. Do nich dane kontaktowe oraz adresowe znajdują się na stronie internetowej PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Białystok 
Adres: ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok 
Telefon: (85) 678 57 00 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Bydgoszcz 
Adres: Plac Piastowski 4a, 85-012 Bydgoszcz 
Telefon: 52 320 24 00 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Gdańsk 
Adres: ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk 
Telefon: (58) 520 18 22 lub (58) 520 18 23 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Katowice 
Adres: ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice 
Telefon: (32) 60 41 208 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Kielcach 
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 4, 25-314 Kielce 
Telefon: (41) 343 82 76 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Kraków 
Adres: pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków 
Telefon: (12) 424 04 50 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Lublin 
Adres: Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin 
Telefon: (81) 53 71 131 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Łódź 
Adres: al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź 
Telefon: 42 636 23 13 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Olsztyn 
Adres: ul. Kopernika 29, 10-512 Olsztyn 
Telefon: 89 527 42 75 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Opole 
Adres: ul. Oleska 121 „C”, 45-231 Opole 
Telefon: 77 47 00 900 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Poznań 
Adres: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań 
Telefon: (61) 628 40 00 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Rzeszów 
Adres: ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów 
Telefon: (17) 717 20 00 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Szczecin 
Adres: ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin 
Telefon: (91) 431 19 30 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Warszawa 
Adres: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa 
Telefon: (22) 425 11 94 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Wrocław 
Adres: ul. Zielonego Dębu 22, 51-621 Wrocław 
Telefon: 71 37 10 430 oraz 71 37 10 468 
E-mail: [email protected]

Państwowa Inspekcja Pracy PIP Zielona Góra 
Adres: ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra 
Telefon: (68) 451 39 00 
E-mail: [email protected]