PFRON telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2019-11-20 16:45:56
  • Data modyfikacji: 2022-07-29 16:22:09
PFRON telefon

Numer telefonu dostępny jest na stronie PFRON. Skontaktuj się z konsultantami w celu uzyskania pomocy oraz informacji na temat PFRON. Dane kontaktowe do PFRON są podane na stronie infolinii.

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Fundusz utworzono na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pieniądze pochodzące z PFRON przeznaczane są na rehabilitację osób niepełnosprawnych (pomoc przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, likwidację barier) oraz wsparcie ich zatrudnienia. Pieniądze PFRON mogą być wydawane jedynie na cele, które wyznacza ustawa. Oznacza to, że Zarząd Funduszu nie może nimi dobrowolnie dysponować.

PFRON kontakt

Siedziba biura PFRON zlokalizowana jest pod adresem al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Na stronie PFRON dostępna jest obsługa online tłumaczeń migowych. Wystarczy kliknąć zakładkę do obsługi online tłumaczeń migowych, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu głównego witryny. Kliknięcie przekierowuje na aplikacje pozwalającą skontaktować się z tłumaczem online. Warto pamiętać, że tłumacz online czynny jest w wyznaczonych do tego celu godzinach od poniedziałku do piątku od 8:30 – 15:30, w weekendy oraz dni wolne od pracy osoba odpowiedzialna za tłumaczenia migowe (PJM/SJM) jest nieczynna.

PFRON telefon 22 581 84 10

Dostępna jest również linia telefoniczna PFRON. Wystarczy wykonać połączenie telefoniczne na podany numer telefonu 22 581 84 10. Konsultanci PFRON odbierają połączenia przychodzące tylko w wyznaczonych do tego celu godzinach od poniedziałku do soboty od 9:00 – 15:00, w niedziele oraz dni wolne od pracy konsultanci PFRON nie odbierają telefonów. Linia telefoniczna odpowiada na pytania dotyczące:

  • Obsługi dofinansowań wynagrodzeń i refundacji składek ZUS lub KRUS oraz systemu SODiR
  • Obsługi deklaracji i wpłat obowiązkowych oraz systemu e-PFRON
  • Informacji dla osób indywidualnych o wsparciu ze środków PFRON
  • Informacji dla osób indywidualnych na temat dostępności w tym: informacji o braku dostępności, wniosku o zapewnienie dostępności oraz skargi na brak dostępności

W przypadku chęci skontaktowania się z biurem PFRON, możliwe jest to poprzez zadzwonienie na podany numer telefonu 22 50 55 500. Linia telefoniczna biura czynna jest w poniedziałki od 10:00 – 18:00 oraz od wtorku do piątku od 9:00 – 15:00. Dodatkowy numer telefonu PFRON – 517 373 975, czynny od poniedziałku do piątku od 9:00 – 20:00.