Telefon PGE - Polska Grupa Energetyczna

  • Kategoria: operatorzy

  • Data publikacji: 2019-05-19 02:12:59
  • Data modyfikacji: 2022-08-22 12:09:02
Telefon PGE S.A. - Polska Grupa Energetyczna

Telefon PGE dostępny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Telefon PGE dostępny jest na stronie internetowej.

Telefon PGE

Telefon: 422 222 222

Możliwe jest uzyskanie informacji na temat planowanych przerw w dostawach prądu, lub zgłoszenie powstałej awarii pod numerem telefonu PGE.

W przypadku spraw, które dotyczą energii elektrycznej, klienci PGE mogą zrealizować bez wychodzenia z domu, dzięki wykorzystaniu kanałów zdalnych. Dobrze jest skontaktować się z numerem telefonu PGE. Jeśli sprawa nie jest nagła i nie wymaga natychmiastowej interwencji, klienci proszeni są o skorzystanie z poczty mailowej bądź formularza, który jest dostępny na stornie online.

  • Telefon 422 222 222 (poniedziałek-piątek, 08:00 - 17:00)
  • Email: [email protected]
  • eFormularze: www pge-obrot pl / formularze
  • Elektronicznego Biura Obsługi Klienta – PGE eBOK: www.ebok.gkpge.pl

Stacjonarne Biura Obsługi Klienta dostępne są w godzinach od 8 do 16.

Pogotowie Energetyczne: 991

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
Recepcja główna: (+48) 22 340 11 77
PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

Call Center PGE

Telefon: 422 222 222

Telefon PGE czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.

Sprawy korporacyjne

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
[email protected]

Sprawy związane z Ochroną Danych Osobowych PGE S.A.

W takich sprawach należy kontaktować się pod adresem [email protected].

Sprawy związane z Ochroną Danych Osobowych w PGE Obrót S.A. (w szczególności sprawy klienckie)

Kontaktować się należy z Inspektorem Ochrony Danych w PGE Obrót S.A. pod adresem [email protected].