Czyste Powietrze telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2019-09-15 01:24:22
  • Data modyfikacji: 2022-08-09 16:44:02
Czyste Powietrze telefon

Telefon do konsultantów programu Czyste Powietrze dostępny na stronie internetowej. Dofinansowanie do programu Czyste Powietrze dla zainteresowanych. Aktualne dane kontaktowe Czyste Powietrze.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze jest programem przeznaczonym dla osób posiadających w swoich gospodarstwach domowych nieefektywne oraz stare źródła ciepła. Polega on na dofinansowaniu wymiany starych pieców na nowoczesne piece spełniające obecne wymagania i normy. Wartość dotacji dla zainteresowanych osób różni się w zależności od poziomu dofinansowania. Dla najniższej wartości może ona sięgać 30 000 zł, natomiast dla najwyższej wartości może sięgać 79 000 zł.

Kontakt Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze nie udostępnia na swojej stronie internetowej formularza kontaktowego dla zainteresowanych ofertą. Możliwą formą kontaktu jest wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej lub połączenie na telefon Czyste Powietrze. Program na stronie internetowej udostępniło trzy adresy e-mail dla zainteresowanych. Na wiadomości odpowiadają konsultanci w godzinach pracy tak szybko jak to możliwe. Adresy e-mail do kontaktu to:

[email protected] 
[email protected] 
[email protected]

Telefon Czyste Powietrze

Dla zainteresowanych dofinansowaniem uruchomiona została infolinia telefoniczna do kontaktu w sprawach programu Czyste Powietrze. Pytania na temat programu można zadawać, dzwoniąc na odpowiedni numer telefonu. Telefon Czyste Powietrze podaje na swojej stronie internetowej. Połączenia odbierane są przez konsultantów programu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Telefon Czyste Powietrze, na który należy kierować połączenia to: 22 340 40 80. Istnieje jeszcze jeden telefon na infolinię Czyste Powietrze, który przeznaczony jest wyłącznie do kontaktu dla gmin w sprawach pytań o współpracę przy wdrażaniu programu. Telefon Czyste Powietrze dla gmin to: 22 340 40 90. Odbierany jest w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze.

Czyste Powietrze składanie wniosku

Istnieje kilka możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. Złożenie wniosku może nastąpić za pomocą drogi elektronicznej poprzez rządową stronę internetową. Droga papierowa również jest możliwa. Dokumenty należy dostarczyć w odpowiednim urzędzie WFOŚiGW. Ostatnią opcją jest złożenie wniosku w banku. Dla osób, które wniosek już złożyły, informacje na przykład o aktualnym statusie wniosku, należy szukać we właściwym wojewódzkim funduszu ochrony środowiska.