0

Telefon dla niepełnosprawnych

  • Kategoria: inne

  • Data publikacji: 2020-01-10 15:27:54
  • Data modyfikacji: 2022-07-18 13:57:43
Telefon dla niepełnosprawnych

Skontaktuj się z telefonem dla niepełnosprawnych dzięki numerowi dostępnemu na stronie. Aktualny numer telefonu dla niepełnosprawnych.

Kontakt dla niepełnosprawnych

PFRON jest to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  PFRON oferuje między innymi pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych oraz rozmowę telefoniczną z konsultantem, który może udostępnić informacje, które dotyczą zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy też dodatkowych uprawnień dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt PFRON możliwy jest, chociażby na stronie internetowej, gdzie możliwa jest rozmowa z konsultantem dla osób niesłyszących lub słabosłyszących. Możliwe jest to dzięki tłumaczowi PJM (polskiego języka migowego).

Adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

Telefon dla osób niepełnosprawnych

Dzwoniąc na numer, który prowadzi na telefon Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, można uzyskać pomoc oferowaną przez konsultantów obsługujących telefon dla osób niepełnosprawnych. Każda osoba, która obsługuje telefon dla osób niepełnosprawnych, może udzielić fachowych informacji, które mogą dotyczyć na przykład dofinansowań czy spraw związanych z wpłatami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Dostępne jest parę numerów, które prowadzą na telefon dla osób niepełnosprawnych. Dla telefonów stacjonarnych dostępny jest telefon dla osób niepełnosprawnych pod numerem kontaktowym 22 50 55 500, a dla osób, które posiadają telefon komórkowy numer na telefon dla osób niepełnosprawnych to 0 801 108 600. 

Istnieje także dodatkowy numer na telefon dla zatrudniających osoby niepełnosprawne. Ten telefon działa pod numerem kontaktowym 22 581 84 10 i jest on obsługiwany przez konsultantów codziennie od godziny 10:00 do 18:00.

Telefon (dla telefonów stacjonarnych): 22 50 55 500
Telefon (dla telefonów komórkowych): 0 801 108 600
Telefon (dla zatrudniających os. niepełnosprawne): 22 581 84 10

Instytucje dla osób niepełnosprawnych – kontakt

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie jest to jedyna instytucja umożliwiająca osobom niepełnosprawnym uzyskanie potrzebnej pomocy. Gdy wystąpi potrzeba pomocy dla osób niepełnosprawnych, można skontaktować się także z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Telefon: (22) 461 60 00 lub (22) 529 06 00
E-mail: [email protected] 

Rzecznik Praw Obywatelskich
Infolinia: 800 676 676
Telefon: (+48) 22 55 17 700