Ministerstwo Zdrowia telefon

 • Kategoria: urzędy

 • Data publikacji: 2018-12-03 21:34:17
 • Data modyfikacji: 2022-07-21 14:00:49
Ministerstwo Zdrowia telefon

Numer telefonu dostępny jest na stronie Ministerstwo Zdrowia. Skontaktuj się z konsultantami w celu uzyskania pomocy oraz informacji na temat Ministerstwa Zdrowia. Dane kontaktowe do Ministerstwa Zdrowia podane na stronie infolinii.

Ministerstwo Zdrowia kontakt

Ministerstwo Zdrowia to polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Od 26 sierpnia 2020 ministrem zdrowia jest Adam Niedzielski. Siedzibą ministerstwa od 1947 jest pałac Paca w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia to urząd administracji rządowej obsługujący ministra zdrowia. W ramach tej obsługi wykonuje zadania m.in. w zakresie:

 • nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • nadzoru nad wykonywaniem zawodów medycznych;
 • opracowywania i koordynowania realizacji programów zdrowotnych;
 • organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • realizacji zadań związanych z lecznictwem uzdrowiskowym.

W Ministerstwie Zdrowia wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:

 • gabinet polityczny ministra zdrowia
 • departamenty – powołane do realizacji merytorycznych zadań ministra zdrowia
 • biura – powołane do realizacji zadań związanych z obsługą ministerstwa oraz w zakresie obsługi ministra zdrowia i ministerstwa

Siedziba Ministerstwa Zdrowia zlokalizowana jest pod adresem Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Chcąc skontaktować się z Ministerstwo Zdrowia, możliwy jest kontakt przez telefon oraz online. W przypadku kontaktu online należy przesłać zapytanie na adres elektronicznej poczty internetowej [email protected]

Ministerstwo Zdrowia telefon +48 222 500 146

Chcąc skontaktować się telefoniczne z Ministerstwem Zdrowia, wystarczy zadzwonić na podany numer telefonu +48 222 500 146. Konsultanci obsługują linię telefoniczną w wyznaczonych do tego celu godzinach od 8:15 – 16:15. W godzinach, których konsultanci nie odbierają telefonów, zaleca się użycie adresu elektronicznej poczty internetowej.