Straż Graniczna Telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2019-12-27 06:39:29
  • Data modyfikacji: 2022-09-28 12:00:14
Straż Graniczna Telefon

Straż graniczna telefon - skontaktuj się z przejściem granicznym w celu uzyskania informacji. Sprawdź dane kontaktowe. Numer telefonu, adres e-mail

Straż graniczna kontakt

Aby uzyskać informację na temat przejść granicznych, możliwe jest skontaktowanie się ze Strażą Graniczna. Osoby chętne przekroczyć granicę, mogą uzyskać informacje na temat wymaganych dokumentów, jakie będą potrzebne w przypadku kontroli oraz czego nie można transportować poza granicę państwa. Straż graniczna telefon udostępnia na swojej stronie. Dodatkowo straż graniczna kontakt online umożliwia dla osób chętnych zadać bardziej złożone pytanie, wymagające analizy tematu.

Straż graniczna telefon

Straż graniczna telefon umieszczony na stronie obsługuję przez centralę w celu odpowiedzi na pytania osób przekraczających granice. Można zapytać o wszystkie informacje dotyczące przejść granicznych w całej Polsce. 

Straż graniczna telefon + 48 22 500 43 76

Straż graniczna kontakt e-mail

Na oficjalnej stronie można znaleźć również informacje dotyczące kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Straż graniczna kontakt e-mail umożliwia w szczególności dla osób chętnych zapytać się o informacje dotyczące dokumentów wymaganych przy kontroli.

Straż graniczna e-mail [email protected]

Straż graniczna dane kontaktowe

Straż graniczna dane kontaktowe, które umieściła na swojej stronie udostępnia dla osób chętnych odwiedzić placówkę osobiście. Są to dane Komendy Głównej Straży Granicznej. Straż graniczna kontakt osobisty utrzymuje w dni robocze od 8:15-16:15.

Straż graniczna adres
al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa