Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny UFG telefon

  • Kategoria: ubezpieczenia

  • Data publikacji: 2019-09-30 20:23:41
  • Data modyfikacji: 2022-07-22 15:29:01
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny UFG telefon

Numer telefonu dostępny jest na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Skontaktuj się z konsultantami w celu uzyskania pomocy oraz informacji na temat UFG. Dane kontaktowe do UFG podane na stronie infolinii.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kontakt

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w skrócie UFG. Otóż jest to instytucja, która zajmuje się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez sprawców, którzy uciekli z miejsca zdarzenia, są nieznani lub nie dopełnili obowiązku, jakim jest aktualne ubezpieczenie OC pojazdu. Z powyższej definicji wynika, że UFG to instytucja, która chroni interesy uczestników ruchu drogowego przed nierzetelnością i zaniedbaniami innych użytkowników dróg. Gdyby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypełniał swojej roli, ofiary wypadków byłyby podwójnie poszkodowane w przypadku niedopełnienia przez sprawcę obowiązku posiadania OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pozyskuje środki na wypłatę świadczeń dla ofiar wypadków spowodowanych przez nieznanych lub nieubezpieczonych kierowców ze składek, które opłacają obowiązkowi właściciele pojazdów, a więc tacy, którzy rozumieją, jak ważne jest posiadanie wymaganego ubezpieczenia. Jest to najważniejszy argument przemawiający za tym, że każdy kierowca powinien dbać o ubezpieczenie samochodu, gdyż nie sposób przewidzieć, czy kiedyś nie będzie musiał skorzystać ze środków gromadzonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Chcąc skontaktować się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, możliwe jest przesłanie listu na podany adres korespondencyjny  ul. Płocka 9/11 01-231 Warszawa. Inną formą kontaktu z UFG jest przesłanie zapytania za pomocą elektronicznej poczty internetowej. Na stronie UFG zostały podane różne adresy e-mail w zależności od potrzeby kontaktu:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny telefon +48 22 53 96 100

Dostępna jest również linia telefoniczna. Wystarczy zadzwonić pod podany numer telefonu +48 22 53 96 100. Konsultanci odbierają połączenia telefoniczne tylko w wyznaczonych do tego celu godzinach od poniedziałku do piątku od 8:00 – 17:00, w weekendy oraz dni wolne od pracy konsultanci nie odbierają telefonów.