Urząd Patentowy telefon

 • Kategoria: urzędy

 • Data publikacji: 2019-02-26 00:27:36
 • Data modyfikacji: 2022-07-19 11:43:38
Urząd Patentowy telefon

Numer telefonu dostępny jest na stronie urzędu patentowego. Skontaktuj się z konsultantami w celu uzyskania pomocy oraz informacji na temat urząd patentowy Dane kontaktowe urzędu patentowego podane na stronie infolinii.

Urząd Patentowy kontakt

Urząd Patentowy RP realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie:

 • udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej,
 • gromadzenia i udostępniania dokumentacji i literatury patentowej,
 • współtworzenia i popularyzacji zasad ochrony własności przemysłowej. 

Podstawowe zadania Urzędu dotyczące udzielania i utrzymywania ochrony prawnej są realizowane w oparciu o:

 • ustawodawstwo krajowe dla zgłoszeń wnoszonych bezpośrednio do UPRP,
 • porozumienia międzynarodowe:
 • dla zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT)
 • dla zgłoszeń wynalazków w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich
 • dla zgłoszeń znaków towarowych w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego Porozumienia.

Urząd Patentowy udziela patentów, prowadzi dokumentacje zarejestrowanych znaków towarowych. Chcąc skontaktować się z jednym z konsultantów Urzędu Patentowego, można wysłać zapytanie na adres elektronicznej poczty internetowej [email protected] lub na adres e-mail [email protected]. Konsultanci z Biuro Obsługi Klienta postarają odpowiedzieć się jak najszybciej na wysłane zapytania. Zaleca się użycia tej formy kontaktu w przypadku braku dostępności linii telefonicznej. Można również wysłać list na adres korespondencyjny: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Infolinia Urząd Patentowy

Dzięki dostępowi do infolinii możliwy jest kontakt telefoniczny. Wystarczy zadzwonić na podany numer telefonu (22) 579 05 55. Konsultanci odbierają połączenia telefoniczne tylko w wyznaczonych do tego celu godzinach od poniedziałku do piątku od 8:00 – 16:00, w weekendy oraz dni wolne od pracy konsultanci nie odbierają przychodzących połączeń telefonicznych.

Urząd Patentowy telefon: (22) 579 05 55