Rzecznik Praw Ubezpieczonych telefon

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2020-04-03 06:46:59
  • Data modyfikacji: 2022-07-19 14:10:19
Rzecznik Praw Ubezpieczonych telefon

Numer telefonu dostępny jest na stronie Rzecznika Praw Ubezpieczonych. Skontaktuj się z konsultantami w celu uzyskania pomocy oraz informacji na temat Rzecznika Praw Ubezpieczonych. Dane kontaktowe do Rzecznika Praw Ubezpieczonych podane na stronie infolinii.

Rzecznik Praw Ubezpieczonych kontakt

Przez zaistniałą zmianę nazwy Rzecznika Praw Ubezpieczonych na Rzecznika Finansowego. Uległy również zmiany w znajdywaniu informacji na temat telefonu do Rzecznika Praw Ubezpieczonych. Wszelkie informacje na ten temat należy wyszukiwać na stronie Rzecznika Finansowego. Rzecznik Praw Ubezpieczonych zajmuje się udzielaniem rad w zakresie prawnym, prawa ubezpieczeniowego. Rzecznik Praw Ubezpieczonych został powołany przez rząd na podstawie rozporządzenia. Jedną z form skontaktowania się z Rzecznikiem Praw Ubezpieczonych jest skorzystanie ze specjalnie przygotowanej do tego celu linii telefonicznej. Dzwoniąc na podany numer telefonu obywatel otrzymuje pomoc od Rzecznika w sprawie Praw Ubezpieczonych. W przypadku obywateli, którzy wolą kontakt online bardziej niż przez telefon dostępny jest adres elektronicznej poczty internetowej [email protected]

Rzecznik Praw Ubezpieczonych adres Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa 

Infolinia Rzecznik Praw Ubezpieczonych

Pod podanym numerem telefonu (22) 333 73 28 dostępny jest kontakt telefoniczny dla obywateli. Wystarczy zadzwonić na podany numer telefonu (22) 333 73 28, aby uzyskać pomoc przez telefon od ekspertów w swojej dziedzinie w sprawie ubezpieczeń gospodarczych. Warto jednak pamiętać o dostępności linii telefonicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00 oraz w godzinach 17:00 – 19:00. W sprawach dotyczących np. Funduszy emerytalnych lub innych obywatel powinien wykonać połączenie telefoniczne na numer telefonu (22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 – 15:00 w weekendy oraz dni wolne od pracy telefony nie są odbierane. Koszt połączenia naliczany jest zgodnie z cennikiem ustalonym przez operatora.

Rzecznik Praw Ubezpieczonych telefon (22) 333 73 28