0

SMK telefon

  • Kategoria: technologia

  • Data publikacji: 2019-11-12 18:07:28
  • Data modyfikacji: 2022-07-29 18:03:26
SMK telefon

Kontakt telefoniczny SMK dostępny na stronie. Skontaktuj się z konsultantami SMK w celu uzyskania pomocy.W celu skontaktowania się z SMK wybierz jedną z dostepnych metod.

SMK kontakt

Celem budowy Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) Pracowników Medycznych jest uzyskanie spójnego zintegrowanego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami. System umożliwia bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów. Chcąc skontaktować się z SMK, dostępny jest bardzo prosty w obsłudze oraz intuicyjny formularz kontaktowy. Wystarczy uzupełnić odpowiednie pola danych w arkuszu:

  • Zgłaszający
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres elektronicznej poczty internetowej
  • Numer telefonu
  • Temat rozmowy
  • Wiadomość

Po poprawnym uzupełnieniu formularza zostanie on przesłany do Biura Obsługi Klienta SMK. Konsultanci postarają się odpowiedzieć jak najszybciej na wysłane zgłoszenie. Dodatkowo można również przesłać zapytanie bezpośrednio na adres elektronicznej poczty internetowej smk‑[email protected] lub [email protected].

Adres administratora systemu SMK

Siedziba administratora Systemu Monitorowania Kształcenia zlokalizowana jest pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

SMK telefon 19 239 lub 19 457

Dostępna jest również linia telefoniczna SMK. Wystarczy wykonać połączenie telefoniczne na podany numer telefonu 19 239 lub 19 457. Konsultanci odbierają połączenia przychodzące tylko w wyznaczonych do tego celu godzinach od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 – 15:00, w weekendy oraz dni wolne od pracy konsultanci nie odbierają telefonów. Zaleca się przed jakąkolwiek próbą kontaktu zajrzeć na specjalnie przygotowaną przez zaawansowanych konsultantów sekcję, która zawiera najczęściej zadawane przez klientów pytania.