0

Telefon Wyborcza.pl

  • Kategoria: media

  • Data publikacji: 2019-03-11 13:37:38
  • Data modyfikacji: 2022-08-10 10:28:48
Telefon Wyborcza

Kontakt z redakcją Wyborcza jest możliwy dzięki telefon Wyborcza. Wyborcza telefon jest dostępny na poniższej stronie całodobowo.

Wyborcza telefon

Kontakt z redakcją Wyborcza.pl jest możliwy dzięki telefon Wyborcza. Gazeta udostępnia czytelnikom więcej niż jeden Wyborcza telefon. Czytelnicy mogą z ich wykorzystaniem nawiązać kontakt z redaktorami dzięki czemu są w stanie przekazać im informacje dotyczące spraw mogących znaleźć się w gazecie bądź podzielić się swoimi przemyśleniami. Jest to też dobry sposób na zaczerpnięcie informacji dotyczących nawiązania współpracy. Kontakt telefoniczny nie jest jedynym przewidzianym sposobem na kontakt. Jest on również możliwy za pośrednictwem korespondencji listownej czy poczty elektronicznej. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Redakcja Wyborczej 

Adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Telefon: 22 555 66 00 
Kontakt pod tym numerem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 oraz w soboty od 9:00 do 17:00.

Adres e-mail: [email protected]

Kontakt do lokalnych infolinii Wyborczej jest możliwy przez telefon oraz pocztę elektroniczną. Informacje kontaktowe wypisano niżej.

Redakcje lokalne gazety Wyborczej:

Warszawa:
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
[email protected]
Białystok:
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
[email protected]
Bydgoszcz:
ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz
[email protected]
Częstochowa:
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
[email protected]
Gorzów Wielkopolski:
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
[email protected]
Katowice:
ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice
[email protected]
Kielce:
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
[email protected]
Kraków:
ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
[email protected]
Lublin:
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
[email protected]
Łódź:
ul. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź
[email protected]
Olsztyn:
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
[email protected]
Opole:
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
[email protected]
Płock:
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
[email protected]
Poznań:
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
[email protected]
Radom:
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
[email protected]
Rzeszów:
al. Powstańców Warszawy 14, 35-029 Rzeszów
[email protected]
Szczecin:
ul. Bogusława X 2/3, 70-440 Szczecin
[email protected] 
Toruń:
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
[email protected] 
Trójmiasto:
ul. Tkacka 7/8, 80-836 Gdańsk
[email protected] 
Wrocław:
pl. Solny 2/3, 50-060 Wrocław
[email protected] 
Zielona Góra:
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
[email protected]