0

MOPS telefon

 • Kategoria: urzędy

 • Data publikacji: 2019-10-29 08:48:51
 • Data modyfikacji: 2023-01-10 09:54:11
MOPS telefon

MOPS telefon, kontakt, adres e-mail. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Kontakt telefoniczny do MOPS dla zainteresowanych osób.

Telefon MOPS

MOPS, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to instytucja samorządowa, która świadczy pomoc społeczną osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej. Warto wiedzieć, że MOPS został stworzony na podstawie uchwały rady gminy. Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą uzyskać kontakt, powinny wiedzieć, że telefon MOPS jest dostępny dla każdego. Możliwy jest również do zrealizowania kontakt mailowy.

MOPS kontakt telefoniczny

Osoby, które potrzebują uzyskać do MOPS kontakt telefoniczny, bez problemu mogą to zrealizować. Istnieje również możliwość, przesłania wiadomości mailowej przy użyciu poczty elektronicznej. Telefon do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dostępny jest na każdej jego głównej stronie internetowej. Z instytucją, jaką jest MOPS, warto się skontaktować w przypadku problemów rodzinnych, społecznych, a także w razie chęci rozpoczęcia terapii. Poniżej znajdują się dane kontaktowe  do poszczególnych oddziałów MOPS w Rzeszowie, a także mieszczące się w nich działy.

MOPS Rzeszów

 • ul. Jagiellońska 26
  • Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń
  • Dział Finansowo Księgowy
  • Dział Informatyki i Koordynacji Systemów Komputerowych
  • Dział Organizacyjno - Administracyjny
  • Numer telefonu: 17 853 39 27, 17 853 57 53, 17 853 51 33
 • ul.Jagiellońska 6
  • Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
  • Dział Dodatków Mieszkaniowych
  • Dział Realizacji Świadczeń i Należności
  • Numer telefonu: 17 862 93 31, 17 852 95 45, 17 852 63 15, 17 852 98 94
 • ul.Jagiellońska 4
  • Dział Obsługi Klienta i Spraw Administracyjno-Biurowych
  • Numer telefonu:  17 862 93 31, 17 862 93 31, 17 852 63 15, 17 852 98 94
 • ul. Skubisza 4
  • Dział Pomocy Instytucjonalnej, Pomocy Dziecku i Rodzinie: 17 863 02 53, 17 863 69 33
  • Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej: 17 851 25 00, 17 851 25 01
 • ul. Poniatowskiego 14
  • Dział Usług Opiekuńczych
  • Numer telefonu: 17 863 01 55, 17 861 24 37
 • ul.Czackiego 3
  • Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa
  • Numer telefonu: 17 853 21 12
 • ul. Poniatowskiego 14
  • Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej
  • Numer telefonu: 17 853-29-13, 17 863-01-55, 17 861-24-37
 • ul. Poniatowskiego 10
  • Zespół Pracowników Socjalnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • Numer telefonu: 17 853 39 27, 17 853 57 53, 17 853 51 33
 • ul. Kochanowskiego 15
  • Zespół Pracowników do Spraw Pomocy Osobom Bezdomnych
  • Numer telefonu: 17 858 16 12
 • ul. Seniora 2
  • Ośrodek Wsparcia
  • Numer telefonu: 17 865 79 79